Topograafia

Topofraafia ehk topo-geodeetilised uuringud (geodeetiline alusplaan)

Topo-geodeetiliste uuringute käigus saadakse lähteandmed detailplaneeringute ja ehitusprojektide koostamiseks. Töö tulemusena valmib aruanne ja digitaalne geodeetiline alusplaan. Tavaliselt koostatakse geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500, vajadusel ka muudes mõõtkavades. Geodeetiline alusplaan kooskõlastatakse trassivaldajatega ja esitatakse kohalikule omavalitsusele. Topo-geodeetiline uuring peab vastama määrusele “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.