Suuremad projektid

Maa-amet

Hankelepingud üle Eesti alates 2000.aastast.

Vallavalitsused

Munitsipaalomandisse taotlemistele katastrimõõdistustööd.

Maareformiga seotud tööd PHARE raames Rapla, Jõgeva, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakondades.

Eesti Energia AS

  • 1999.a. Põlva, Valgjärve ja Kanepi vallas ning Põlva linnas Eesti Energia AS omandis olevate alajaamadele katastriüksuste moodustamine
  • 2000.a. Karula, Taheva, Lasva, Meremäe, Misso, Urvaste, Vastseliina, Jõgeva ja Palamuse vallas Eesti Energia AS omandis olevate alajaamadele katastriüksuste moodustamine
  • 2001.a. Tähtvere ja Tartu vallas Eesti Energia AS omandis olevate alajaamadele katastriüksuste moodustamine
  • 2015.a. Uus-Kiviõli kaevanduse katastrimõõdistus

Eesti Raudtee AS

  • 1999.a. Valga- ja Võrumaal raudteemaa katastrimõõdistamine raudteejaamades ja jaamavahedes
  • 2004.a. Veriora asulas raudtee maa-ala mõõdistamine

Riigi Kinnisvara AS

2006.a. Koidula raudteepiirjaama rajamise maakorralduslikud tööd.

Palamuse vallavalitsus

2007.a. Nava-Luua-Palamuse maantee kergliiklustee ehituseks katastriüksuste jagamised.

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

  • 2007.a. Kagu regioonis katastriüksuste moodustamine
  • 2012.a., 2013.a. ja 2015.a. Põlvamaal RMK valduses olevate katastriüksuste piiripunktide vahelise visiiri rajamine, kättenäitamine ja piirimärkide taastamine

Maanteeamet

Hankelepingud üle Eesti alates 2000.aastast.

Ericsson Eesti AS

  • 2011.a. EstWin003 raames trassi ELA038 geodeetiline mõõdistus sidekaabli projekteerimiseks ja mahamärkimine (Järve, Viljandi, Jõgeva maakonnas). ELA048 geodeetiline mõõdistus sidekaabli projekteerimiseks ja mahamärkimine (Viljandi maakond)
  • 2015.a. sidetrassi teostusjoonised Võru, Orava, Rõngu ja Palamuse vallas

Ramboll Eesti AS

2011.a. teostatud Kurtna-Vasavere-Rausvere veetrassi magistraaltorustike topo-geodeetilised tööd.

Starman AS

Geoalused üle Eesti.

Stora Enso Eesti AS

Piiride taastamised üle Eesti.

HD Fest Forest Estonia AS

Piiride taastamised üle Eesti.

EST Kinnisvara OÜ

Kinnistute jagamised ja ülemõõdistamised täpsema tulemuse saamiseks üle Eesti.

TerraPro OÜ

2011.a. geodeetilised tööd Valga, Põlva, Tartu, Jõgeva, Ida-Viru, Järva, Rapla, Harju ja Pärnu maakonnas.