Maamõõtmine

Veel enne kui ehtama asud tuleb hoonealune maa mõõdistada ja maha märkida. Selle saad usadada meile, sest meie pikaajaline kogemus geodeesiavaldkonnas tagab professionaalse tulemuse.

Teostame järgnevaid maamõõtmisega seonduvaid töid:

  • hoone telgede märkimine, hoone detailide projektijärgse asukoha mahamärkimine, teostusmõõdistamine
  • ehitatavate trasside mahamärkimine ja ehitusjärgne kontrollmõõdistamine, teostusmõõdistamine
  • ehitatavate teede ja tänavate mahamärkimine ja ehitusjärgne kontrollmõõdistamine
  • muud märkimistööd
  • erinevad kontrollmõõdistamised
  • kaeve- ja mullatööde mahtude arvutus