Maakorraldus

Maakorraldus on tegelikult sama töö nagu katastrimõõdistamine. See on maakorraldustööde tegevuslitsentsi omava maamõõtja poolt maastikul katastriüksuse piiride määramine, kindlakstegemine, tähistamine, mõõdistamine ja kättenäitamine ning on üheks osaks katastriüksuse moodustamise protsessist. Katastrimõõdistamine on vajalik teostada ka katastrimõõdistamise kontrollimiseks, täpsemate piiriandmete saamiseks ja piirimärgi taastamiseks.

Teeme järgnevaid katastrimõõdistustöid:

  • Katastriüksuste jagamine
  • Katastriüksuste liitmine
  • Katastriüksuste piiride muutmine
  • Maakorralduskava koostamine
  • Erastamine
  • Hoonestusõiguse seadmine
  • Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
  • Maade tagastamine, munitsipaliseerimine ja riigi omandisse jätmine
  • Piiride taastamine ja tähistamine looduses
  • Katastriüksuse kontrollmõõdistus

Enne katastritoimingute tellimist kooskõlasta planeeritud tööd kindlasti kohaliku omavalitsusega.