Koostööpartnerid

Suuremad tellijad/koostööpartnerid

  • Maa-amet
  • Kohalikud omavalitsused
  • Maanteeamet
  • Riigimetsa Majandamise Keskus
  • Eesti Energia AS
  • Ericsson Eesti AS
  • Infragate AS
  • Maad ja Metsad OÜ
  • EST Kinnisvara OÜ