Kinnistu jagamine

Kinnistu jagamine ehk katastriüksuse jagamine tähendab ühe katastriüksuse mitmeks iseseisvaks katastriüksuseks (reaalosaks) jagamist. Kinnistu jagamine meie jaoks on osa maakoraldustöödest.

Arvestame töid teostades looduslikke piire (kraav, tee, kõlviku serv), otstarbekat ligipääsu igale tükile, maaparandussüsteemide terviklikkust ja valgalade voolusuundi. Maakasutuse ümberkujundamisel saab eelkõige moodustada katastriüksust eraldi metsamajandusmaal ja eraldi põllumassiivil - see võimaldab kinnistuid paremini eraldi majandada.

Kinnistu jagamiseks on vajalik kõikide osapoolte nõusolek. Selle saamise eelduseks on, et jagamise käigus lahendatakse igale uuele tükile juurdepääs avalikust teedevõrgust.