Geoalus

Kui on võetud vastu otsus alustada ehitusega ja kui just ei tule ehitis vanale vunamendile, on vaja luua veel enne projekteerimise alustamist üldine alusplaan - geodeetiline alusplaan ehk geoalus.

Selle loomisel on vaja mõõdistada ja kaardistada kõik objektid mis antud maa-ala peal on - teed, puud, ehitised ja ka kõik kaablid ja trassid nii maa peal kui all.

Edasi vormub plaan mõõdistatud objektide mõõtudega, mis sätitakse paberil mõõtkavasse ja luuakse plaan. Koostatud plaani saab enda kätte projekteerija, kes kannab plaanile kõik uued planeeritavad objektid koos kommunikatsioonidega. Nüüd pole enam muud kui kopp maasse ja ehitama.