Geoalus

Kui on võetud vastu otsus alustada ehitusega ja kui just ei tule ehitis vanale vunamendile, on vaja luua veel enne projekteerimise alustamist üldine alusplaan - geodeetiline alusplaan ehk geoalus.

Selle loomisel on vaja mõõdistada ja kaardistada kõik objektid, mis antud maa-ala peal on - teed, puud, ehitised ja ka kõik kaablid ja trassid nii maa peal kui all.

Edasi hakatakse vormistama plaani mõõdistatud objektide mõõtudega vajalikus mõõtkavas (kõige sagedamini 1:500) ja luuakse geodeetiline alusplaan ehk geoalus. Koostatud plaani saab enda kätte projekteerija, kes kannab plaanile kõik uued planeeritavad objektid koos kommunikatsioonidega. Nüüd pole enam muud, kui kopp maasse ja ehitama.