OÜ Elker RMT

AS Elker registreeriti Ettevõtteregistris 31.03.1995.a. 31.10.1997.a. võttis AS Elker RMT üle RE "Eesti Maauuringud" Põlva Maamõõdubürooga kaasnevad lepingud ja kohustused, kui viimane erastati Eesti Erastamisagentuuri kaudu. AS Elker sai geodeetiliste ja kartograafiliste tööde litsentsi 08.05.1996.a. ja maakorraldustööde litsentsi 16.06.1997.a. 06.03.2002.a. otsustas aktsionäride koosolek aktsiaseltsi ümber kujundada osaühinguks. Alates 16.07.2002.a. on meie ärinimi OÜ ELKER RMT.

Kehtivad litsentsid

Maakorraldustööd:
210 MA-k, välja antud 16.06.1997 (tähtajatu)
Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd
Majandustegevuse registri registreeringu nr EG10152604-0001, reg. kuupäev 20.11.2003

Oü Elker RMT kuulub alates 1998.a. Eesti Geodeetide Ühingusse (EGÜ) ning on EGÜ asutajaliige.