Ehitusgeodeetilised tööd

Veel enne kui ehitama asud, tuleb ehitis ja/või kogu ehitatav infrastruktuur maha märkida. Kui tekib kahtlus arendatava maaüksuse piiride asukoha õigsuses, siis tuleks taastada ka piirid, et vältida hoonestuse ja/või kommunikatsioonide sattumist piirile liiga lähedale või sootuks naaber kinnistule, mis toob suure tõenäosusega kaasa vaidlusi naaberkinnistu omanikega. Kõik selle saad usaldada meile, sest meie pikaajaline kogemus maakorralduse ja geodeesiavaldkonnas tagab professionaalse tulemuse.